Classes 2015 / 2016

Е-мейл Печат ПДФ

Група I

Преподавател: Ирина Вутова

Изучаването на родния език се осъществява предимно чрез кратки литературни произведения от български и чужди автори, песни и развлекателни игри. Включени са занимания като рисуване, оцветяване и апликиране за развиване на творческото мислене и усъвършенстване на двигателни умения, характерни за дадената възраст. Работата се извършва групово и индивидуално според характера на планираната дейност и е съобразена с възможностите на всяко от децата. Основната цел е комуникация на български език, обогатяване на речниковия запас от думи като в основата на всичко стоят играта и забавлението.

Група II


Преподавател:  Ирина Томова

В учебната програма за напреднали се набляга на основни граматически правила в българския език, съставяне и писане на кратки текстове, четене и разказване на приказки или откъси от известни детски повести и романи. Акцентът е върху добавяне на нови думи към речниковия фонд на учениците и умението им правилно да ги използват. Учениците се запознават и с българските празници и обичаи, допълват знанията си с нови пословици, гатанки и народни мъдрости. В oбучението по история се разглеждат най- важните епохи в българската история от създаването на Българската държава до наши дни. Заедно с най- значимите исторически събития и личности, учениците се запознават с термини и понятия харaктерни за историческата наука. Обучението по география има за цел да обогати общата им култура и ги запознае с българската природа и най- интересните от културно, историческо и икономическо значение центрове на страната.

 

Готварски рецепти