Училищни групи

Е-мейл Печат ПДФ

Българското училище „Васил Левски”в Сан диего е гнездо, което съхранява езика и културата ни зад граница, за да могат децата ни да имат национална идентичност. Училището се развива активно с участието на учители, които преподават български език и литература, история и география, а с извънкласни дейности създават у децата и любов към традициите и културата на България. Горди сме и с активната подкрепа и работа на родителите, които подпомагат учебния процес и правят нашата цел постижима.

2018-2019 Учебна година

Група 1
Преподавател: Ирина Томова
В класа са записани седем ученика, като минималната възраст е 5 години. Работи се с адаптирана от учителят програма. Децата се научават да разпознават и изписват българската азбука, да сричкуват и четат кратки изречения. Целта на учителя е в края на учебната година всички те да успеят да четат свободно кратки текстове, съобразени с възрастта им. Част от учебния процес е насочен към работа върху финната моторика на децата, приложно и музикално изкуство. Вкарани са и кратки уроци, свързани с историята и географията на България. Набляга се на говорене и писане, натрупване на по-голям речников запас и използването му в комуникацията.

Учебните занятия се провеждат между 9:00 и 11:00 часа всяка събота, с една кратка почивка между часовете.

Група 2
Преподавател: Ирина Томова
Този клас е от 11 ученика, които са посещавали училището една или повече години. Децата продължават с натрупването на думи и изрази, използват ги пълноценно при писане, говорене и всякакъв вид комуникиране. В програмата е заложено по-дълбоко осмисляне на националната идентичност, набляга се на исторически и географски факти, свързани с България. Децата се запознават с творчеството на български и чуждестранни автори на книги, приказки и песни; отделено е доста време за музикална и артистична дейност.

Учебните занятия се провеждат между 11:00 и 13:30 часа всяка събота, с една кратка почивка между часовете.

Група 3
Преподавател: Марияна Маринова
В този клас има 6 деца, които са най-напреднали в усвояването на азбука, четене, говорене и писане на български език. Обучението е съсредоточено в същата посока от предходните години – натрупване на речников запас, правопис, правоговор, граматични особености, стремеж към добра дикция и свободно боравене с българския език, като е разпределено в по предмети: Български език, Четене, Произношение, Краснопис и Домашна работа в рамките на занятията. Надграждането на основни исторически и географски факти продължава и в тази група.

Учебните занятия се провеждат между 10:30 и 13:30 часа всяка събота, с 30-минутна почивка между часовете. По изключение, някои занятия се провеждат от 9:00 до 12:30 часа.

 

Готварски рецепти