Home Българско Училище

Нашата Мисия

         Ние вярваме, че езикът може да обедини хората в една общност и преобрази живота им. С тази идея създадохме българско училище в Америка, в една държава, която е символ на хармоничното единство между множество култури и етноси. Едно българско училище по естествен начин се вписва в това многообразие със стремежа си да съхрани и запази живи връзките с родината.
         Нашите деца са хората, които ще се обогатят от това многообразие, от възможността да четат, пишат и говорят на два езика-английски и български, от възможността да вземат най-доброто от двете култури и да го използват в духовното си самоусъвършенстване. Идеята ни е скромна - да оцелee езикът на нашите бащи. Ако заедно с това успeeм да дадем на децата си едно от най-ценните човешки умения - да изразяват себе си чрез словото и да запазят жива връзката между поколенията, целта ни ще e постигната.
         Основната цел на училището е преподаване на български език, писмено и говоримо, както и на българска литература, история и география, и запознаване с българските традиции, празници и обичаи. Децата, които вече знаят български, да поддържат и обогатяват своите знания чрез контактуването с връстниците си. Наред с това имаме желание да осъществяваме срещи с хора, свързани с България, българската култура, наука, спорт и т.н.