Home Българско Училище За училището

Пролетен колаж 2021

Е-мейл Печат ПДФ

spring_collage_2021

 

Нашата Мисия

         Ние вярваме, че езикът може да обедини хората в една общност и преобрази живота им. С тази идея създадохме българско училище в Америка, в една държава, която е символ на хармоничното единство между множество култури и етноси. Едно българско училище по естествен начин се вписва в това многообразие със стремежа си да съхрани и запази живи връзките с родината.
         Нашите деца са хората, които ще се обогатят от това многообразие, от възможността да четат, пишат и говорят на два езика-английски и български, от възможността да вземат най-доброто от двете култури и да го използват в духовното си самоусъвършенстване. Идеята ни е скромна - да оцелee езикът на нашите бащи. Ако заедно с това успeeм да дадем на децата си едно от най-ценните човешки умения - да изразяват себе си чрез словото и да запазят жива връзката между поколенията, целта ни ще e постигната.
         Основната цел на училището е преподаване на български език, писмено и говоримо, както и на българска литература, история и география, и запознаване с българските традиции, празници и обичаи. Децата, които вече знаят български, да поддържат и обогатяват своите знания чрез контактуването с връстниците си. Наред с това имаме желание да осъществяваме срещи с хора, свързани с България, българската култура, наука, спорт и т.н.
 

 School Logo

Основатели

Станимира Ненкова
 
Биляна Цветанова

Нина Яков

Розалина Христова

 

Изказваме най-искрената си благодарност на всички, които даряват от своето свободното време, труд и енергия за това родолюбиво начинание:

Иван Иванов, Христомир Христов, Албена Калчева, Теодора Purcell, Ирина и Петър Вутови, Бела Личева, Петя Янчулева, Деси и Константин Динови, Георги Георгиев, Михаил Славков

 Благодарим и на нашите щедри дарители:

Дарина, Деси и Константин Динови, Цветомир Петров, Албена и Цветан Попови, Теодора и Keith Purcell, Елизабет Rohwer, Костадин и Мария Петкови, Лилиян и Иван Въчовски, Жан Ветренски, Диана и Борис Андрееви, Вилена и Мирослав Бусарови


И на всички останали, с чиято помощ бяха събрани достатъчно средства, за да може училището да се регистрира като организация с идеална цел.
Благодарим и на тези, които ни подпомагат с учебници и учебни помагала:

Даниела Трайкова, Кристина Брайкова, Светлана Атанасова, Албена Попова, Ели Кръстева


Изразяваме нашата голяма благодарност на сем. Койнови, създатели и ръководители на Уилището по българска култура “Сладка вода”, които дариха от сърце много ценни и полезни книги на нашето училище и учениците ни.
На Агенцията за българите в чужбина, чиито служители откликнаха на молбата ни за подпомагане с учебни материали.