Bulgarians in San Diego

Организатори

Печат

Фондация "Васил Левски" се ръководи от управителен съвет на директорите, като всички членове са доброволци:

Десислава Динова (Президент)
Нина Якова       (Касиер)
Ники Гелева      (Секретар)
Ирина Томова   (Директор на училището)
Мария Петкова
Владимир Мечкаров
Борис Андреев  (IT администратор)