Home Лит. Кръжец Контакти с Кръжеца

Изберете лице за контакт:
Literary Circle
Весела Козарев

Контакти

Информация: Please contact us with any questions about our Krajec. Let us know if you would like to join us, suggest an event or help as a volunteer. Thank you!

ВАЖНО! Моля, участниците в кръжеца да ми пратят е-меил да потвардят присъствието си на поредната сбирка. Моля, напишете датата на сбирката в "Message Subject" line.
THANK YOU!!!!
VERY MUCH!!!!!