Home Библиотека Благодарим Ви

Благодарим Ви

Е-мейл Печат ПДФ

Искаме да изкажем нашата най-дълбока благодарност на хората, които спомогнаха за осъществяването на библиотеката. Благодарим Ви за разбирането на необходимостта от българска библиотека и за даренията от любими книги, с които ни подкрепихте. Благодарим Ви, че  давате въможност на други хора да четат на български на хиляди мили от родината.

Благодарим на:

Весела Козарев
Георги Георгиев
Даниела Трайкова
Др. Румяна Цанова
Елизабет Роуер
Ива Костова
Ирена Костова
Ирина и Петър Вутови
Лени Милкова
Милена Писарска
Михаела Величкова
Мишел Петров и Нася Хаджиева
Нина и Юри Папукчиев
Нина Яков
Павлина Насим
Понката
Славка Денчева