Home Нашата цел
Българска Общност в Сан Диего

Нашата Цел

Е-мейл Печат ПДФ

Главната цел на фондацията "Васил Левски" е да се превърне в притегателен духовен център за българската общественост, живееща в Сан Диего и в главен популяризатор на българския език и култура сред заинтересованите американски граждани.  Засега нашата основна дейност е съсредоточена в училището за български език и култура, в което веднъж седмично се обучават всички желаещи български деца, които живеят в Сан Диего.  Училището предлага също и клас по български език за американци, които желаят да го изучават. 

Всички преподватели в българското училище са професинални български учители с висока езикова подготовка и учителска правоспособност в България и САЩ.  Културно-образователната фондация "Васил Левски" има за цел също да организира отбелязването на различни културни събития и празници в българския национален календар.  В началото на 2009 г. бе създаден и Литературен Кръжец към фондацията, в който се обсъждат произведения на съвременни български творци.