Home За Фондацията
"Васил Левски" Културно-Образователна Фондация

Статут

     Културнo-Oбразователната Фондация “Васил Левски” е основана през 2007 година в Сан Диего, Калифорния, като сдружение с идеална цел. Тя е регистрирана според Закона за Корпорациитe с Идеална Обществена и Дарителска цел. Даренията направени за нея са освободени от федерални и щатски данъци като сдружение в съответствие с параграф 501(с) (3) от Вътрешния Кодекс за държавните приходи от 1986 година, “IRC”. Фондацията прие и следва принципите на расова недискриминация и липса на конфликтни интереси.

     Като обществена корпорация с идеална цел, конкретните цели на Фондацията включват, но не се ограничават само с:

  • Да изпълнява програми и осигурява средства за подпомагане, подобряване и разпространяване на знанието на чужди езици и култури и като цяло повишава образователното ниво на гражданите в района на Сан Диего, Калифорния;
  • Да събира средства от бизнес сдружения, корпорации, фондации и частни лица, които имат желание да подкрепят целите на Фондацията;
  • Да обучава хората на чужди езици, традиции, народни танци и т.н.
  • Да преприема и други проекти, програми и дейности, ако се наложи, които не са в разрез с параграф 501(с) (3) от “IRC” с цел да се осъществят целите и задачите на Фондацията;