Home Българско Училище Училищни такси
Такси за обучение
Е-мейл Печат ПДФ

Таксата за обучение за цялата 2019-2020 учебна година е $250 на ученик (всички групи), в която са включени обучение и материали.