Home Literary Circle Contributors Katia История на човечеството

История на човечеството

E-mail Print PDF
Article Index
История на човечеството
2
3
4
All Pages
There are no translations available.

ЗА НАЧАЛОТО  И КРАЯ  НА  ЧОВЕШКАТА  ИСТОРИЯ

проф. Кирил Драгов

        Преди повече от 160 години Карл Маркс прокламира, че с победата на комунистическата революция ще започне действителната човешка история, че всичко случило се до нея е само предистория на човечеството.Истинското начало ще бъде поставено с обединението на всички хора под идеологията на новата обществено-икономическа формация.
        В края на отминалия век Алберто Фукуяма пророкува края на човешката история след като капитализмът като социално-икономическа система се наложи в почти целия свят след 1990 година и рухването на т.нар. социалистически лагер от държави начело със СССР. Основният аргумент на  Фукуяма е, че липсата на  конкурентна  социално-икономическа алтернатива на капитализма ще доведе до неговото изчерпване и самоунищожение. Всеки организъм загива, когато загуби своята виталност, мотивацията си за  съществуване и усъвършенстване…
       Накъде върви човечеството в началото на 21 век? Изчерпан ли е капитализмът и дали настъпилата в края на 2008 година финансова криза не предвещава началото на края му?
       Като че ли в концепцията  на Фукуяма и политолози с подобни на неговите схващания са налице достатъчно основания.Съвременният капитализъм, не само в неговият англо-саксонски модел е в стадий, който се характеризира с липса на вътрешна динамика, с невъзможност да открие в себе си сили за самоактуализация. Затова търси външен противник, който да му послужи като катализатор за наложителните вътрешни промени.Ролята на такъв противник в момента успешно изпълнява ислямският фундаментализъм. Борбата с него има за цел да прикрие идеологическата  импотентност, реален застой и регрес на съвременния капиталистически световен ред…
      С какво се измерва жизнеността, прогресивността на един обществено- икономически строй? Най-общо казано критерият за това е  как живеят хората в него, как удовлетворяват своите потребности- материални и духовни, включително тяхната личностна и социална реализация и усъвършенстване / спр. Пирамидата на Маслоу /
      Ако се върнем назад във времето, по-точно  в 60-е  70-е години на миналия век, ще видим че капитализмът черпеше творчески идеи  за обновление от своя идеологически и реален противник- социализма.Особено популярна тогава беше концепцията на Джон Кенет Гълбрайт, известна като  “ теория за конвергенцията “. Същността и се изразяваше в идеята, че двата обществено- икономически  модела, глобално противопоставени , трябва да проявят добра воля и да си сътрудничат, взаимно обогатявайки се с принципи и практики. Отгласът на тази концепция в бившата социалистическа система беше идеята за “мирното съвместно съществуване” между двата строя, което не изключваше борбата помежду им за да се докаже кой е икономически по-ефективен. Концепцията на Гълбрайт препоръчваше приемането и в двете системи на всички разумни, жизнеспособни  практики в стопанската, социалната, културната сфери.
      Отговорът на Изток на идеята за взаимното сближаване и проникване на двата модела бе образно изразена от архитекта на модерен Китай- Дън Сяо-пин. Акцентирайки на икономическата ефективност той лансира тезата, че “ не е важно дали котката е черна или бяла, важното е да лови мишки “По повод на това дали буржоазно-пазарните или планово-социалистическите икономически механизми осигуряват по-висок брутен продукт и оттук нарастващо благосъстояние на хората, полският икономист Тадеуш Мазовецки изказа мнението, че “не е важна формата на масата-продълговата или кръгла, а това върху нея да има достатъчно блага”. 

Members Only

Members of the Literary Circle, please log in to submit a material.