Home Лит. Кръжец Сътрудници
Сътрудници

Тук членовете на литературния кръжец имат възможност да публикуват материали, които искат да споделят с по-широка публика. Мненията, изразени от авторите в предложените текстове, не е задължително да отразяват гледната точка на фондация „Васил Левски“.

 • Любина   ( 1 Статия )
  Видео и други милтимедиа изкуства от Любина
 • Катя Сярова   ( 8 статии )
  Материали от Катя
 • Деян   ( 1 Статия )
  Статии предложени от Деян
 • Елисавета Роуер   ( 10 статии )
  Материали публикувани от Ели
 • Нина Якова   ( 5 статии )
  Важни съобщения и училищна информация от Нина
 • Весела   ( 1 Статия )
  Чудесни статии и линкс от Веси
 • Станимира Ненкова   ( 2 статии )
  Интересни литературни съобщения от Мира
 • Ira   ( 3 статии )
  Here Ira will add materials about our library
 • Dani   ( 1 Статия )
  Here our librarian Dani will make announcements about books and library news.

Members Only

Members of the Literary Circle, please log in to submit a material.