Meeting March, 2013

Sunday, 24 February 2013 19:26
Print
There are no translations available.

Следващата сбирка

на литературния кръжец ще се състои на 15 март 2013, петък. Сбирката ще се състои в клуб „Диана” от 7РМ:

5844 Menorca Dr.
San Diego, CA 92124

Ще обсъждаме творчеството на Оскар Уайлд. Моля, попълнете формата за присъствие.